Aşağıda gönüllü rolleri ve sorumlulukları tarif edilmiştir:

Ekip Koordinatörü / Team Coordinator:

 • Kuruldaki tüm katılımcıların ahenk içinde, çatışma ortamı olmadan çalışmasından sorumludur. Kurul üyelerinin kendi aralarındaki diyaloglarının pozitif, yapıcı ve IWT Project hedefleri kapsamında olmasına gayret eder, kapsam dışı diyalogları (örn: spor, siyaset vb.) minimize etmeye gayret gösterir.

 • Kurul üyeleri arasında ekip içi uyumu bozanlar olursa bu kişileri nazikçe uyarır, gerektiği noktada üst yönetimle de koordine olarak bu üyeleri ekipten uzaklaştırır.

 • Kurulun ayda en az bir etkinlik düzenlemesinden sorumludur, bu anlamda etkinlik koordinatörlerine hatırlatmalar yapabilir, veya etkinlik sorumlularının yetersiz kaldığı zamanlarda kendi etkinlik düzenleme yoluna gidebilir.

 • Kurulun üye sayısının verilen hedefler doğrultusunda artırılmasından sorumludur. Bu anlamda üye artırma koordinatörlerine hatırlatmalar yapabilir, veya üye sorumlularının yetersiz kaldığı zamanlarda kendi üye kazandırma yoluna gidebilir.

 • Bir kurulda birden fazla ekip koordinatörü olabilir.

 • Ekip koordinatörleri tüm iletişimlerini her zaman nazikçe, pozitif ve yapıcı bir şekilde yapar. Ekipteki diğer kişilerin gönüllü olarak katkıda bulunduğunu her zaman hatırlar, ve otoriter tavırlardan kaçınır. 

 

Etkinlik Koordinatörü / Event Coordinator:

 • Sektör profesyonellerine ulaşır ve onları etkinliğe davet eder. Paralelde bu etkinliğe katılacak öğrencileri de organize eder. Öncelik gönüllülerde olmak şartıyla maksimum katılımcı olmasına gayret eder.

 • Ulaştığı sektör profesyonelleriyle ilgili verileri merkezi bir dökümana girer, böylece diğer etkinlik gönüllüleri bu profesyonelle alakalı güncel durumu takip edebilir.

 • Etkinlik organizasyonu baştan sona kadar tek bir etkinlik koordinatörünün sorumluluğundadır. Etkinlik bittikten sonra etkinlik video'sunun Youtube'da yayınlanmasına kadar (Youtube'a yükleyecek arkadaşla iletişime geçerek) tüm detayları bu kişi kontrol eder ve sürecin sağlıklı ilerlediğinden emin olur. Gerektiği noktalarda diğer gönüllülerden destek alabilir.

 • Bir kurulda birden fazla etkinlik koordinatörü olabilir, ama üstte belirtildiği gibi; düzenlenen bir etkinliğin genel sorumluluğu tek bir etkinlik sorumlusuna aittir.

 • Etkinlik sorumluları gerektiği noktalarda diğer etkinlik sorumlularından veya kurul sorumlularından destek alabilir.

 • Sektör profesyonelleriyle hep profesyonel, nazik ve yapıcı bir tonda iletişim kurmaya gayret eder.

Üye Artırma Koordinatörü / Growth Coordinator:

 • Verilen hedefler doğrultusunda kurulun gönüllü sayısının artırılmasından sorumludur. Bu bağlamda bulundukları üniversitede veya başka üniversitelerde gerekli tanıtımları yapar.

 • Yeni gönüllülerin gönüllü üyelik formunu doldurmalarını sağlar, yeni gönüllüye ilk alışma süreçlerinde destek olur.

 • Zaman zaman daha önce kazandırdığı üyelerle temasa geçerek herhangi bir şikayetleri olup olmadığını öğrenir ve gerektiği noktalarda Ekip & IWT Koordinatörleri'ni haberdar eder.

 • Bir kurulda birden fazla üye artırma koordinatörü olabilir.

Gönüllü / Volunteer:

 • Düzenlenen etkinlikleri sosyal medya hesaplarında veya başka kanallarla öğrencilere/yeni mezunlara duyurulmasına yardımcı olur.

 • Zaman buldukça ve isterse ekip arkadaşlarına başka konularda destek verebilir.

 • Ekip içindeki iletişimini diğer gönüllüleri incitmeyecek şekilde, pozitif, yapıcı, ve kapsam dışı konulara (örn: spor, siyaset, ekonomi vs.) girmeyecek şekilde yapar.

IWT-TR Merkezi Roller:

 1. Pazarlama Komitesi:

  • Pazarlama Strateji Yöneticisi / Marketing Strategist (1 veya daha fazla kişi): IWT'nin genel pazarlama stratejilerini belirler. 

  • Sosyal Medya Yöneticisi / Social Media Manager (1 veya daha fazla kişi): IWT'nin sosyal medya hesaplarını yönetir ve gerekli duyuruları gerekli mecralarda (Instagram, Facebook, Linkedin vb.) yapar. Youtube'a yüklenecek video'ların daha profesyonel gözükmesi için öncesinde basit bir kurgudan geçirir. 

  • İletişim Yöneticisi / Communication Manager (1 veya daha fazla kişi): IWT'nin kullanacağı genel dili, iletişim tonunu belirler. 

  • Growth Hacker (1 veya daha fazla kişi): IWT'nin gönüllü sayısının artması için pazarlama stratejilerini belirler.

  • SEO Yöneticisi / SEO Manager (1 veya daha fazla kişi): Google arama sonuçlarında üst sıralara çıkmak için gerekli teknik düzenlemeleri yapar.

  • Web Sitesi Yöneticisi / Website Manager (1 veya daha fazla kişi): IWTProject.com'un içeriğini düzenler.

 2. Legal Komite​

  • Hukuksal Danışman ​ / Legal Advisor (1 veya daha fazla kişi): Hukuksal konularda tavsiyeler verir.

 3. Strateji Komitesi​

  • Strateji Danışmanı / Strategy Consultant​ (1 veya daha fazla kişi): IWT'nin genel stratejisini belirler.

 4. Finansman Komitesi​

  • Sponsorluk Yöneticisi / Sponsorship Manager (1 veya daha fazla kişi)​: Etkinliklere sponsor bulmaktan sorumludur.

 5. Genel Koordinasyon Komitesi​

  • IWT Koordinatör / IWT Coordinator​ (1 veya daha fazla kişi): Tüm IWT kurul, komite ve süreçlerinin sağlıklı ilerlemesinden sorumludur.

Üstteki roller ilerleyen zamanlarda ihtiyaca göre tekrar düzenlenebilir.